استفاده از گردنبند هوشمند دام برای پیشگیری و درمان اسیدوز و لنگش تغذیه ای

نظارت از راه دور دام

مقدمه:

هدف اصلی در هر کار اقتصادی از جمله دامپروری کسب سود اقتصادی و افزایش سرمایه است که لازمه آن شناخت نیاز ها، بیماری ها و آماده شدن قبل از وقوع آن هاست

پیشرفت علم هواره راه های بهتری را برای تشخیص نیاز ها، پیشگیری و درمان بهتر بیماری های دام نشان داده، اما با صنعتی و بزرگ تر شدن دامداری ها و افزایش تعداد دام ها نظارت دقیق بر تمام دام ها دچار مشکل شده

 

توضیحات:

دو مورد از بیماری های تغذیه ای در پرورش صنعتی گاو شیری اسیدوز و لنگش تغذیه ای می باشد. اسیذوز به سبب افزایش رطوبت یا تغییر در ترکیب جیره دام های پرتولید به وجود می آید که با اسیدی تر کردن محیط شکمبه موجب ایجاد زخم در آن و ورود باکتری های شکمبه به خون و آسیب به سم و و رگ های خونی آن و در نهایت لنگش تغزیه ای می شود.

اسیدوز و لنگش تغزیه ای موجب ایجاد استرس در دام، کاهش اشتها، کم شدن عمر اقتصادی، کاهش باروری، کاهش تولید و نرسیدن به پیک تولید ( بالا ترین میزان تولید دام ) را در پی خواهد داشت.

بنابر این بهترین کار پیشگیری و درمان اسیدوز در مراحل اولیه آن است به این منظور می توان از مواد با فری مانند جوش شیرین به منظور تسبیت PH شکمبه و جلوگیری از کاهش آن استفاده کرد، همچنین با تغییر جیره و افزایش علوفه آن می توان  سبب افزایش تولید بزاق و کاهش سرعت سنتز و تولید اسید ها را در شکمبه شد و یا با کاهش رطوبت جیره سبب افزایش نشخووار و ترشح بزاق شد.

اما پیش از تشخیص و درمان مشکل اساسی این است که در یک واحد صنعتی عملا پایش زمان نشخوار هر دام برای تشخیص ایراد در جیره و بیماری به صورت انفرادی ناممکن است

 

گردنبند هوشمند دام
فحل یابی آسان برای اطلاعات بیشتر وارد شوید

استفاده از گردنبند هوشمند برای پیشگیری و درمان:

این گردنبند هوشمند دام که به کمک هوش مصنوعی به عنوان دستیار در کار دامداری طراحی شده علاوه بر پایش شبانه روزی دام و تشخیص فحلی با راندمانی بهتر از تشخیص انسانی می تواند با دقت بسیار بالا کم شدن نشخوار در اثر ایراد در تغزیه یا هر عامل دیگری را تشخیص دهد و به دامپزشک و متخصصان علوم دامی در عملکرد هرچه بهتر و بهبود راندمان کاری کمک کند

به واسطه ی انفرادی بودن این گردنبند ها و تشخیص هوشمند اعمال گاو در این روش ایرادات تشخیص انسانی را ندارد و سرعت کار را بالا می برد

نتیجه گیری

با پیشرف روز افزون علم همواره راندمان تولید در دام داری ها بالا تر رفته ، ریسک تولید کاهش یافته همچنین شروع کار دام پروری و مدیریت یک دامپروری ساده تر شده.

هوش مصنوعی و ربات های هوشمند به عنوان یک دستیار و راهنما توانسته اند علاوه بر ساده تر کردن کار ضریب خطا را کاهش داده و موجب افزایش تولید شوند.

گردنبند هوشمند دام  به عنوان یک ابزار کاربردی سبب کاهش هزینه های تولید و کاهش قیمت محصول و در نتیجه فروش بهتر و بدست گرفتن بازار ها می شود