افزایش میزان تولید گاو شیری به کمک گردنبند هوشمند

افزایش میزان تولید گاو شیری به کمک گردنبند هوشمند

خلاصه

با بزرگ و صنعتی شدن دام داری ها نیاز به هوشمند سازی و دامداری هوشمند برای افزایش نظارت بر دام هر روز بیشتر می شود. گردنبند هوشمند به کمک پایش 24 ساعته و تحلیل رفتار های دام کمک زیادی به دام داری هوشمند در مزارع پرورش گاو شیری می کند

به کمک پایش 24 ساعته به وسیله ی گردنبند هوشمند امکان نظارت بر گاو شیر برای پیش گیری یا درمان بیماری ها در مراحل اولیه ی بیماری که موجب کاهش تلفات و هزینه های درمان می شود به وجود می آید. به عنوان مثال بیماری هایی مانند: جابه جایی شیردان، اسیدوز، لنگش تغذیه ای، تب شیر، کتوز و جفت ماندگی که موجب کاهش تولید، هزینه ی درمان و تلفات می شود، به کمک گردنبند هوشمند گاو شیری قابل پیسش بینی و درمان اند که این خود سبب افزایش بهره وری از گاو شیری در هر دوره ی شیر دهی و افزایش عمر اقتصادی آن می شود

 

مقدمه

امروزه مدیریت دامداری های صنعتی و بزرگ به روش سنتی و بدون به کارگیری ابزار های جدید کاری دشوار و پر ریسک است. پیشرفت ها علمی در زمینه ی علوم مهندسی و شناخت دام موجب پدید آمدن ابزار های هوش مصنوعی و ارائه پیشنهاد مدیریت دام داری به روش دامداری هوشمند شده که از آن جمله می توان گردنبند هوشمند اشاره کرد

 

دامداری هوشمند

پیش بینی و درمان بیماری های گاو شیری به کمک گردنبند هوشمند

با در نظر گرفتن وجود خطای انسانی و محدودیت در زمان، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان دستیار برای ایجاد دامداری هوشمند منظقی به نطر می رسد

گردنبند هوشمند یکی از ابزار هی هوش مصنوعی است که به کمک آن می توان بسیاری از بیماری ها را در مراحل اولیه آن ها تشخیص داد و درمان کرد که در زیر به توضیح هریک می پردازیم

  1. جابه جایی شیردان:

این بیماری در اثر جابه جایی شیر دان اتفاق که می افتد  میتواند به دلیل فشار جنین به محوطه شکمی هنگام تولد یا فضا ی خالی ایجاد شده ناشی از خروج جنین از بدن مادر پس از تولد اتفاق بیفتد که موجب کاهش تولید ودر صورت عدم رسیدگی و درمان موجب مرگ گاو شیری می شود

عدم تغذیه و نشخوار از علائم این بیماریست که به کمک گردنبند هوشمند قابل تشخیص و برسی می باشد

 

  1. اسیدوز و لنگش تغذیه ای:

همانطور که در مقالات قبلی هم اشاره شد، اسیدوز ولنگش تغذیه ای به کمک گردنبند هوشمند قابل تشخیص و است.

برای مشاهدهی مقاله ی مربوط به تشخیص اسیدوز و لنگش تغزیه ای به کمک گردنبند هوشمند اینجا کلیک کنید

 

  1. تب شیر یا هیپوکلسمیا:

این بیماری معمولا به دلیل کاهش بیش از حد میزان کلسیم خون بعد از زایمان رخ می دهد که می تواند باعث ایجاد جفت ماندگی شود. علائم این بیماری شامل کاهش اشتها، عدم تعادل و عدم توانایی راه رفتن  و ایستادن و همچنین کاهش شدید فعالیت دستگاه گوارش هستند که به کمک پایش 24 ساعته گردنبند هوشمند قابل تشخیص است

گاو شیری

  1. جفت ماندگی:

به معنی باقی ماندن جفت در بدن گاو پس از زایمان است. که در اثر چسبیدن جفت به جداره ی رحم رخ میدهد که با تب شیر ، کمبود کلسیم و زایمان زود هنگام مرتبط است. جفت ماندگی موجب افزایش احتمال عفونت دستگاه تولید مثلی و در نتیجه، کاهش تولید شیر، کاهش باوری و عمر اقتصادی گاو شیری می شود

کارگیری تاثیر گردنبند هوشمند در کاهش تب شیر موجب کاهش بروز این بیماری در گله های گاو شیری می شود

 

ارزیابی جیره به کمک گردنبند هوشمند:

گردنبند هوشمند قادر است میزان هریک از فعالیت های روزانه ی گاو را تشخیص دهد به کمک این ویژگی با توجه به میزان نشخوار روزانه می توان به یک ارزیابی کلی در ارتباط با میزان علوفه و کنسانتره ی جیره و مناسب بودن آن برای گاو رسید

با در نظر گرفتن بالانس منفی انرژی در دوره ی پس از زایمان گاو شیری و احتمال بروز کتوز و نیاز دام به یک جیره با انرژی بالا و همچنین کنترل نشخوار برای جلوگیری از اسیدوز، ارزیابی کلی میزان مصرف علوفه و کنسانتره بسیار مفید است تا گاو دچار کتوز و اسیدوز که هر دو کاهش تولید شیر، کاهش عمر اقتصادی و حتی کاهش باروری را به همراه دارند نشود

 

ارزیابی استراحت:

استراحت کافی و داشتن آرامش در گاو شیری موجب افزایش جذب مواد غذایی و افزایش ضریب تبدیل و کاهش اضطراب در دام ها می شود که افزایش تولید شیر را در پی دارد به کمک گردنبند هوشمند می توان میزان استراحت دام را ارزیابی کرد و در صورت کم بودن مقدار آن با از بین بردن عوامل ایجاد کننده اضطراب سود اقتصادی دام را بهبود بخشید

دامداری هوشمند گاو شیری

نتیجه گیری

گردنبند هوشمندبه عنوان یک ابزار کاربردی در دامداری هوشمند قابل استفاده است. گردنبند هوشمند به عنوان یک ابزار  به وسیله ی مشخص کردن اعمال تغذیه ای گاو و نشانه های بیماری یا بی قراری می تواند در نقش یک دستیار و مشاور قابل اطمینان به مدیران دامداری، دامپزشکان و متخصصین علوم دامی در افزایش هرچه بیشتر تولید، بهبود ضریب تبذیل و عمر اقتصادی دام ها کمک کند