رهبان جهان نهان مزرعه

بیابان زدایی با استفاده از هوش مصنوعی

 

 

سامانه مزرعه هوشمند رهبان، نتیجه سال ها پژوهش و تلاش متخصصان ایرانی و بین المللی است . استفاده از آخرین تکنولوژی های روز جهان و‌اثر گذاری شگفت صنعتی این سامانه بر مزارع باعث نشده تا هویت قدرتمند معنایی این سامانه، از بین برود . این داستان شروع سیر و سلوک رهبان در عالم پنهان کشاورزی است . فلات ایران اولین نقطه ای در جهان است که بشریت، کشاورزی را آغاز کرده است و مرد پیر داستان ( نماد ایران باستان) با برخوردی معنوی و روحانی، رهبان مترقی را به راه درست حرکت و‌پیشرفت و معنا، هدایت می کند. این تازه آغاز راه است و در بخش های بعدی، سیر تکامل رهبان را با هم‌ کشف و شهود خواهیم کرد…