نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان در سومین همایش معاونین عمرانی وزارت کشور

نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان در سومین همایش معاونین عمرانی وزارت کشور

بخشی از نمایشگاه و تصاویر آن

 

نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان در سومین همایش معاونین عمرانی وزارت کشور

نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان در سومین همایش معاونین عمرانی وزارت کشور
بازدید جمعی از معاونین عمرانی از غرفه شرکت پرتوتاپ رایان

نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان در سومین همایش معاونین عمرانی وزارت کشور

نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان در سومین همایش معاونین عمرانی وزارت کشور
حمایت از عمران و آبادانی کشور در کنار هم

محصولات شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان

برای دریافت اطلاعات بیشتر وارد شوید و فرم های زیر را تکمیل بفرمایید

مشاوره

ورود بیشتر بدانید

آموزش

ورود بیشتر بدانید

اشتراک گذاری / مقالات و اخبار دیگر