مصاحبه مدیر عامل پرتوتاپ رایان شبکه یک سیما با موضوع دامداری هوشمند و کشاورزی هوشمند

مصاحبه مدیر عامل پرتوتاپ رایان شبکه یک سیما

مصاحبه مدیر عامل پرتوتاپ رایان شبکه یک سیما

مصاحبه مدیر عامل پرتوتاپ رایان در شبکه یک سیما

مصاحبه مدیر عامل شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان ، جناب آقای دکتر حمید بهنگار در شبکه یک سیما با موضوع کشاورزی هوشمند و دامپروری هوشمند

 

کشاورزی هوشمند و دامداری هوشمند با تلاش متخصصین داخلی امروز در کشورتولید و در دسترس کشاورزان و دامداران ایرانی قرار گرفته است. تولید قلاده های هوشمند دامی ، قدم شمار ، تگ گوش گردنبد هوشمند دامی ، انواع سنسورهای پایش محیط در باغات و تحلیل همه داده ها به کمک هوش مصنوعی دیگر برای ایرانیان رویا نیست

مصاحبه مدیر عامل شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان ، جناب آقای دکتر حمید بهنگار در شبکه یک سیما با موضوع کشاورزی هوشمند و دامپروری هوشمند