نوزدهمین مراسم بنیاد جهانی انرژی

نوزدهمین مراسم بنیاد جهانی انرژی

نوزدهمین مراسم بنیاد جهانی انرژی

جایزه بنیاد جهانی انرژی
نامزد بهترین پروژه حوزه “هوا” سال ۲۰۲۲ :

جایزه بنیاد جهانی انرژی

بنیاد جهانی انرژی پس ارزیابی 311 پروژه ارسال شده به دبیرخانه، پروژه های برتر در 7 گروه نامزد شده را اعلام کرد.
شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان با ارائه «سامانه هوشمند کشاورزی »، نامزد بهترین پروژه حوزه “هوا” سال ۲۰۲۲ اعلام گردید.

 

نامزد بهترین پروژه حوزه “هوا” سال ۲۰۲۲


محصولات شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان

برای دریافت اطلاعات بیشتر وارد شوید و فرم های زیر را تکمیل بفرمایید

مشاوره

ورود بیشتر بدانید

آموزش

ورود بیشتر بدانید

اشتراک گذاری / مقالات و اخبار دیگر