پرسشنامه شرکت های فناور متقاضی رتبه بندی سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور

لطفا توجه فرمائید : این پرسشنامه مبنای اصلی قضاوت در رابطه با محصول شما در فرآیند ارزیابی می باشد ، لذا جهت تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آوردید.

"*" indicates required fields

Step 1 of 3

1. اطلاعات اولیه شرکت

Max. file size: 4 MB.
Max. file size: 4 MB.

2. اطلاعات مدیران شرکت

Max. file size: 1 GB.

3. مشخصات کالا / خدمت