دستگاه پایش سلامت آبزی حسگرینو

ریال۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حسگرینو آب را بصورت دائم پایش می کند و دمای آب را روی گوشی موبایل گزارش می نماید

همچنین این دستگاه با کمک هوش مصنوعی آبزی (ویژه میگو) را مرتبا پایش می نماید و در مورد بیماری ها و تغذیه اطلاعات بسیار دقیق را روی موبایل شما ارسال می نماید تا :

  1. میزان تغذیه میگو در بهترین حالت باشد
  2. میزان زنده مانی افزایش یابد
  3. تراکم افزایش یابد
  4. مقاومت بدنی میگو ها در برابر بیماری ها افزایش یابد