دستگاه مبارزه با آفات حسگرینو

ریال۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰ ریال

این دستگاه برای استفاده در مزارع و باغات قابل استفاده است .

ثبت در سامانه کشاورزی هوشمند رهبان برای استفاده از این دستگاه الزامی است. پس از ثبت اطلاعات دقیق در اپلیکیشن کشاورزی هوشمند رهبان، و اتصال دستگاه به اینترنت، دستگاه با کمک هوش مصنوعی کار خود را آغاز می نماید. و در کمتر از 2 هفته شاهد نتایج استفاده از آن خواهید بود.

سطح پوشش هر دستگاه 2-3 هکتار است و چنانچه مزرعه شما از این مساحت بزرگتر است، برای هر 3 هکتار یکدستگاه تهیه نمایید