مانیتورینگ | Monitoring

سازمانی / اداری

سامانه چند رسانه ای سازمانی اداری هوشمند ، اتاق جلسات هوشمند، نظارت تردد هوشمند

اطلاعات بیشتر

مراکز نمایشگاهی

غرفه هوشمند ، موزه هوشمند ، تبلیغات هدفمند، نمایشگاه دائمی

اطلاعات بیشتر

مراکز بهداشت و درمان

مراکز بهداشت و درمان هوشمند ، رادیولوژی، آندوسکوپی ، اتاق عمل هوشمند

اطلاعات بیشتر

هتل / مهمانپذیر

هتل هوشمند ، مهمانپذیر هوشمند ، لابی هوشمند ، مراکز هوشمند ، اتاق هوشمند

اطلاعات بیشتر

مراکز آموزشی

دانشگاه هوشمند ، مانیتورینگ هوشمند ، سالن کنفرانس مراکز آموزشی

اطلاعات بیشتر