بایگانی دسته‌ی: کشاورزی مدرن

هرساله مردم و دولت ها بدنبال گسترده تر کردن کشاورزی مدرن و کشاورزی هوشمند هستند تا بتوانند نیاز های انسان ها را بخش غذایی تامین کنند و با گرسنگی و کم بود مواد غذایی که چند سالی است مطرح شده از سمت سازمان جهانی بهداشت ( fao ) مقابله کنند . هر روزه به این مسئله اهمیت بیشتری داده می شود که کشاورزی مدرن و کشاورزی هوشمند اهمیت بسیار بالایی دارند و می توان با تبدیل کردن صنعت کشاورزی قدیمی به کشاورزی مدرن یا کشاورزی هوشمند یا کشاورزی صنعتی جلوی ایجاد موج جدید گرسنگی بشریت را گرفت .