فرم درخواست نمایندگی

"*" indicates required fields

Step 1 of 4

همکار گرامی جهت اخذ نمایندگی لطفا این فرم را تکمیل و به آدرس ایمیل protop.prpr@Gmail.com و یا شماره واتس اپ 09391533395 ارسال نمایید.

1_ اطلاعات شرکت / فروشگاه

اطلاعات اولیه شرکت / فروشگاه جهت بررسی امکان اعطای نمایندگی :

1 _ 1 _ آدرس شرکت / فروشگاه*

: 2 . مشخصات مدیر عامل شرکت / فروشگاه

2 _ 1 _ نام / نام خانوادگی مدیر عامل شرکت / فروشگاه*
2 _ 6 _ آدرس محل سکونت مدیر عامل شرکت / فروشگاه*