کشاورزی هوشمند اقلیم محور CSA

کشاورزی هوشمند اقلیم محور CSA

کشاورزی هوشمند اقلیم محور CSA

( کشاورزی هوشمند اقلیم محور CSA ) Climate-Smart Agriculture

کشاورزی هوشمند اقلیم محور CSA :

Climate-Smart Agriculture ( کشاورزی اقلیم محور )رویکردی برای کمک به افرادی است که سیستم‌های چرخه کشاورزی هوشمند را مدیریت می‌کنند و به طور موثر به تغییرات آب و هوایی واکنش نشان می‌دهند. رویکرد CSA اهداف سه گانه افزایش پایدار بهره وری و درآمد، سازگاری با تغییرات آب و هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را در صورت امکان دنبال می کند. این بدان معنا نیست که هر پیاده سازیی که در هر مکانی اجرا می گردد،  باید “برنده سه گانه” ایجاد کند. در عوض، رویکرد CSA(کشاورزی اقلیم محور) به دنبال کاهش مبادلات و ارتقای هم افزایی با در نظر گرفتن این اهداف برای اطلاع‌رسانی تصمیمات از مقیاس محلی تا جهانی و در افق‌های کوتاه و بلندمدت، برای استخراج راه‌ حل‌های قابل قبول محلی است.

اکثریت فقرای جهان در مناطق روستایی زندگی می کنند و کشاورزی مهمترین منبع درآمد آنهاست. توسعه پتانسیل افزایش بهره‌وری و درآمد حاصل از سیستم‌های تولید محصولات کوچک، دام، ماهی و جنگل، کلید دستیابی به امنیت غذایی جهانی در بیست سال آینده خواهد بود. انتظار می رود تغییرات اقلیمی بیشترین ضربه را به کشورهای در حال توسعه وارد کند. اثرات آن عبارتند از دماهای بالاتر، تغییر در الگوهای بارش، بالا آمدن سطح دریاها و رویدادهای شدید آب و هوایی مکرر. همه اینها برای کشاورزی دقیق، غذا و منابع آب خطراتی را به همراه دارد. بنابراین تاب آوری یک نگرانی غالب است. کشاورزی منبع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای است. کاهش اغلب می تواند سود مشترک قابل توجهی از اقدامات برای تقویت سازگاری و افزایش امنیت غذایی باشد، و بنابراین اقدامات کاهش سازگار با اولویت های توسعه ملی برای کشاورزی یک جنبه مهم CSA است.

مقالات شرکت پرتوتاپ رایان

رویکرد در CSA

CSA مجموعه‌ای از شیوه‌ها نیست که بتوان آن را به طور جهانی اعمال کرد، بلکه رویکردی است که شامل عناصر مختلفی است که در زمینه‌های محلی (هر اقلیم به تفکیک) تعبیه شده‌اند.  CSA ( کشاورزی هوشمند اقلیم محور CSA ) به اقدامات در مزرعه و فراتر از مزرعه مربوط می شود و فناوری ها، سیاست ها، مؤسسات و سرمایه گذاری را در بر می گیرد.

عناصر مختلف سیستم های کشاورزی هوشمند از نظر آب و هوا عبارتند از:

  • مدیریت مزارع، محصولات زراعی، دامپروری هوشمند، آبزی پروری هوشمند، هواشناسی هوشمند، باغداری هوشمند  و صید ماهی برای ایجاد تعادل در امنیت غذایی کوتاه مدت و نیازهای معیشتی با اولویت های انطباق و تقلیل.
  • مدیریت اکوسیستمی و ایجاد چشم انداز برای حفظ خدمات اکوسیستمی که جهت امنیت غذایی، توسعه کشاورزی هوشمند و کشاورزی دقیق، سازگاری و کاهش مهم هستند.خدمات برای کشاورزان و مدیران زمین برای امکان مدیریت بهتر خطرات/تأثیرات اقلیمی و اقدامات تنزلی.
  • تغییرات در سیستم غذایی گسترده تر از جمله اقدامات سمت تقاضا و مداخلات زنجیره ارزش که مزایای CSA ((کشاورزی هوشمند اقلیم محور-CSA)) را افزایش می دهد.
تغییرات آب و هوا و کشاورزی

اقدامات برای اجرای یک رویکرد CSA عبارتند از:

  1. گسترش مستندگرا:

این پایگاه شواهد از اثرات فعلی و پیش بینی شده تغییرات آب و هوایی در یک کشور، شناسایی آسیب پذیری های کلیدی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، کشاورزی و شناسایی گزینه های سازگاری موثر تشکیل شده است. این شامل برآورد کاهش بالقوه در انتشار گازهای گلخانه ای (یا افزایش ترسیب کربن) ناشی از استراتژی های سازگاری، اطلاعات در مورد هزینه ها و موانع برای اتخاذ شیوه های مختلف، مسائل مربوط به پایداری سیستم های تولید و سیاست های مورد نیاز و پاسخ های سازمانی به بر آنها غلبه کند

  1. حمایت از چارچوب های سیاست توانمند سازی :

این رویکرد از توسعه سیاست‌ها، برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و هماهنگی‌های مرتبط در میان فرآیندها و نهادهای مسئول کشاورزی، تغییرات آب و هوایی، امنیت غذایی و استفاده از زمین پشتیبانی می‌کند. توسعه پایدار کشاورزی 

  1. تقویت نهادهای ملی و محلی :

نهادهای محلی قوی برای توانمندسازی، توانمندسازی و ایجاد انگیزه در کشاورزان ضروری است. در برخی موارد، همچنین باید تلاش هایی برای ایجاد ظرفیت سیاست گذاران ملی برای مشارکت در مجامع سیاست بین المللی در مورد تغییرات آب و هوا و کشاورزی و تقویت تعامل آنها با مقامات دولتی محلی صورت گیرد.

  • محصول کتاب کشاورزی هوشمند

[/row] [/section]
  1. افزایش روش های تامین مالی :

مکانیسم‌های تامین مالی نوآورانه که آب و هوا و منابع مالی کشاورزی و سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی را به هم پیوند می‌دهند و ترکیب می‌کنند، ابزار کلیدی برای اجرای CSA هستند. ابزارهای جدید تامین مالی اقلیم مانند صندوق آب و هوای سبز در حال حاضر در دست توسعه است و می تواند راهی برای تحریک توسعه پایدار کشاورزی باشد. اقدامات ملی مناسب کاهش قوی و فراگیر (NAMAs) Nationally Appropriate Mitigation Actions و برنامه های ملی سازگاری (NAPs) National Adaptation Plans ابزارهای سیاست ملی کلیدی هستند که در ایجاد پیوندهایی با منابع مالی ملی و بین المللی مهم هستند. بودجه‌های بخش ملی و ODA همچنان منابع اصلی تامین مالی خواهند بود، بنابراین ادغام آب و هوا در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی بخش، پیش نیازی برای رسیدگی موفقیت‌آمیز به تغییرات اقلیمی است. توسعه پایدار کشاورزی 

csa
کشاورزی هوشمند اقلیم محور csa

5. اجرای شیوه ها در سطح میدانی

کشاورزان نگهبانان اولیه دانش در مورد محیط زیست، اکوسیستم های کشاورزی، محصولات کشاورزی، دام و الگوهای آب و هوایی محلی خود هستند. انطباق با CSA باید با دانش، الزامات و اولویت های کشاورزان محلی مرتبط باشد. پروژه‌ها و مؤسسات محلی از کشاورزان برای شناسایی گزینه‌های هوشمند مناسب آب و هوایی که می‌توانند به راحتی اتخاذ و اجرا شوند، حمایت می‌کنند. برای مثال، این کار از طریق مدارس مزرعه کشاورزی (کتاب کشاورزی هوشمند 1) در جمهوری متحد تانزانیا انجام شده است.

ترجمه از Fao


محصولات شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان

برای دریافت اطلاعات بیشتر وارد شوید و فرم های زیر را تکمیل بفرمایید

مشاوره

ورود بیشتر بدانید

آموزش

ورود بیشتر بدانید

اشتراک گذاری / مقالات و اخبار دیگر